Välkomna till Honnurst!

 

 
Det är med sorg i hjärtat jag meddelar att Honnurst tyvärr kommer läggas ner.

Jag vill tacka alla kunder som under årens lopp gjort detta möjligt!
 

Mvh Jesper